Burn-out

ornament

incoo

Ben je uitgevallen op je werk? Of heb je al heel lang het gevoel dat jij op je tenen moet lopen? Ben je fysiek moe, echt moe? Of heb je he-le-maal nergens meer zin in? Voel jij je chronisch gestresseerd? Slaap je slecht, voel jij je angstig? Lees hier wat ik je te bieden heb!

Mocht je uitgevallen zijn op je werk, dan zorgen wij er samen voor dat jij sterker terugkeert naar je oude stek of sterker in een nieuwe baan stapt die beter bij jou past. Daarbij werk ik desgewenst samen met je bedrijfsarts of, als jij dat wilt, met je leiding gevende. Waar het om gaat is dat jij fysiek en psychisch zodanig herstelt dat jij de lasten van het leven weer kunt dragen. Of om het anders te zeggen: dat je draagkracht groter is dan je draaglast.

Draaglast: Stress + Kwetsbaarheden

___________________________

Draagkracht: Sociale steun + Kracht

Samen werken we aan al deze vier gebieden: een reductie van de stress, het wegwerken of verminderen van je kwetsbaarheden en het vergroten van je kracht en je sociale steun.

Kwesties die vaak spelen zijn de lat onredelijk hoog leggen, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, laag zelfbeeld, slechte relatie met de leiding gevende, neiging jezelf weg te cijferen en emotionele geremdheid. Hieronder geef ik een paar veel voorkomende situaties weer en geef aan hoe die opgelost kunnen worden:

  • Je legt de lat hoog maar zelf vind je dat normaal. Als niemand anders het doet, zorg jij er voor dat het door jou gewenste niveau gehaald wordt. Daarbij cijfer jij jezelf weg omdat je niet genoeg rust neemt, niet goed genoeg voor je eigen herstel zorgt. Je zorgt voor anderen maar vindt het moeilijk om je eigen wensen en gevoelens naar voren te brengen. Totdat de spreekwoordelijke druppel die de emmer over doet lopen.

Wat we er aan gaan doen: je valkuilen ‘perfectionisme’ en ‘zelfopoffering’ afbreken en vervangen door gezondere opvattingen, of, als dat beter bij je past, deze valkuilen milder maken zodat zij niet langer schadelijk voor je zijn.

  • Je kunt niet met je leidinggevende opschieten, en zij/hij niet met jou. Er is geen match maar een mismatch. De ‘regels van het spel’ worden door je leiding gevende bepaald, jij probeert dat te veranderen of jouw spelregels te laten gelden. Dat verlies je, snel of langzaam en in dat laatste geval lijdt gevoel van eigenwaarde er onder. Je raakt in een negatieve spiraal en ondertussen zit jij  thuis en ben jij uit je werkritme.

Wat we er aan gaan doen: je uit de spiraal halen door je dag te structureren, voldoend beweging, activiteiten en slaap. Als jij je fit genoeg voelt, begeleid ik je naar nieuw werk.

Werkwijze

1. Een kosteloze en vrijblijvende intake: Tijdens de intake wordt in beeld gebracht hoe het precies gekomen is dat je draaglast je draagkracht overschreden heeft met vragen als: Wat is de oorzaak van je overbelasting? Welke symptomen heb je? Welke kracht schuilt er in je? Over welke steun uit je omgeving beschik je?

2. Controleren dat de diagnose correct is: Juist bij burn-out klachten is het uitermate belangrijk dat er een juiste diagnose gesteld wordt. Daarover wissel ik graag af met je huisarts en/of bedrijfsarts van gedachten. Indien door jou gewenst stem ik daarna ook nog af met je leiding gevende of andere betrokkenen. We moeten zeker weten dat je burn-out klachten hebt en geen depressieve klachten of misschien wel een lichamelijke ziekte hebt. De symptomen daarvan kunnen erg op de symptomen van burn-out lijken.

3. Start van jouw hersteltraject: Je vult een aantal vragenlijsten af, in ieder geval de Utrechtse Burn out schaal (UBOS) en de Utrechtse Coping Lijst (UCL). De UBOS gebruiken we voor de nulmeting en daarna voor de monitoring van je herstel. De UCL meet de manier waarop jij met problemen en tegenslagen (zie blog) omgaat. Als dat nodig is, kunnen we de UCL gebruiken om te meten dat jij van een passieve, reactieve manier van met je problemen omgaan, je ontwikkelt naar een actievere manier om met tegenslagen en problemen om te gaan. Afhankelijk van de situatie zetten we nog een of twee lijsten in.

4. Het traject zelf: In onze huiselijke praktijk werk ik met verschillende methoden en instrumenten aan jouw herstel. De twee belangrijkste zijn:

  • Schema therapie: Elementen uit de Schema therapie die geschikt zijn om in coaching situaties toe te passen. We maken samen een inventarisatie van jouw belangrijkste valkuilen, zaken die steeds weer terug komen in je leven en waar jij last van hebt. Deze methode past goed bij jou als jij je dingen goed voor kan stellen, gestaag en gestructureerd aan opdrachten kan werken, geduld en zelfreflectie hebt. De methode gaat dieper in op je verleden en de overtuigingen die toen gevormd zijn. Hij is erg geschikt voor het bestrijden gevoelens van waardeloosheid en altijd tekort schieten, van zelfopoffering vermijdingsgedrag, veeleisendheid en perfectionisme.
  • NLP: NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en bestaat in essentie uit een aantal psychotherapeutische technieken en uitgangspunten. NLP gebruik ik vooral bij het transformeren van gedragsbepalende opvattingen en overtuigingen. Dit is een methode die van jou vraagt dat jij jouw ratio op dat moment even minder nadrukkelijk aanwezig laat zijn en je mee laat voeren op de stroom van jouw gedachten, beelden en gevoelens. Veel mensen kunnen zich in de loop van het traject het werken met deze methode aanleren. Je raakt er aan gewend en het gaat vertrouwd voelen. Deze methode is  is heel geschikt voor jou als jij flexibel bent, gemakkelijk bij je gevoel komt, in beelden kunt denken, intuïtief bent en open staat voor verandering. NLP kan je helpen bij het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen, bij het ontwikkelen van sensitiviteit en empathie of bij het vergroten van je autonomie en assertiviteit. Daar gebruiken we jouw persoonlijke tijdslijn voor. Deze krachtige interventie is een opstelling die we alleen in de grootste kamer van de praktijk uit kunnen voeren. Samen gaan we dan in het verleden op zoek naar momenten die bepalend zijn geweest voor jouw opvattingen over jezelf, over je relaties met anderen en over je omgeving.

5. De afronding van het traject: na 6 maanden een follow-up mailtje om te checken dat het nog steeds goed met je gaat!

Zie ook mijn artikel “Into each life some rain must fall

Bent u geïnteresseerd in een gratis en vrijblijvend intake gesprek? Mail dan naar incoo: sjolin@incoo.nl