Trainingen

ornament

incoo

Heeft jullie partnerteam verschil van inzicht, stijl van communiceren en leidt dit tot onuitgesproken spanningen? Functioneert het team waar je leiding aan geeft slecht door onderlinge conflicten? Zijn jullie als maatschap er niet uit waar het naar toe moet en waarom?

Eigenlijk zijn er twee problemen die in verschillende gedaantes opduiken:

  1. Er is een (latent)  conflict
  2. Er is een gebrek aan richting, leiderschap in de groep

De verschillende gedaantes waarin die problemen zich manifesteren zijn:

  • Een all-out conflict;
  • Sluimerend conflict
  • Haperende samenwerking en miscommunicatie

Werkwijze

1. Een kosteloze en vrijblijvende intake met de contactpersoon/opdrachtgever. We inventariseren waar jullie als team zijn en waar je graag zou willen zijn.  Als we doorgaan, dan is het bijna onvermijdelijk dat de intake uitgebreid wordt tot alle teamleden.

2. Start van het traject: We werken het resultaat van de uitgebreide intake uit en gebruiken die in de start van het traject.

3. Het traject zelf:  We werken ergens op een externe locatie een of meerdere dagen. Dat kan aaneengesloten of met tussenpozen zijn, afhankelijk van wat er speelt.

4. Voortgang: Tijdens het traject wordt man en paard genoemd op een manier die er voor zorgt dat er een goede balans blijft tussen eerlijkheid en openheid en respect voor de individuele teamleden.  Conflicten worden uitgesproken en opgelost, leiderschap kristalliseert zich uit en de identiteit van het team krijgt opnieuw vorm. Richting en missie worden duidelijk.

5. Afronding: Na afloop van jullie traject neem ik na zes maanden weer contact op met de contactpersoon om te horen hoe het er mee staat.

Bent u geïnteresseerd in een gratis en vrijblijvend intake gesprek? Mail dan naar incoo: sjolin@incoo.nl