Coaching

ornament

incoo

Wil jij zelf verder komen? Of heb je op je werk feedback gekregen dat jij je op een paar punten als persoon verder zou moeten ontwikkelen? Voel jij je ongelukkig en vastgelopen omdat jij je relatie met je ‘boss’ niet kunt managen? Of ben je (beginnend) leiding gevende? Leid je een start-up en moet jij je nu profileren las de DGA? Geef je leiding aan professionals die inhoudelijk veel meer van hun vakgebied weten dan jij? Lees hier wat ik je te bieden heb!

Bij coaching gaat het om jou als persoon. Je weet wat je wilt en kunt, en eventueel welke jouw minder goed ontwikkelde competenties zijn. Vaak gaat het er bij coaching om dat je zwakke punten, ook wel ontwikkelpunten genoemd, verbeteren. Als dat niet kan of heel moeizaam gaat kun je compenseren met competenties waar je wel over beschikt.

Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn: leiding geven, commercieel handelen, accountmanagement, empathie ontwikkelen, grenzen stellen en voor jezelf opkomen, beter beïnvloeden en boss-management. Laten we een paar competities die mensen vaak verder willen ontwikkelen er uit lichten:

 • Leiding geven van professionals: hoe stuur jij mensen aan die op hun vakgebied meer weten dan jij? Hoe creëer en houd je draagvalk? Hoe kies en houd je de juiste afstand? Hoe geef je richting aan je team?
 • Boss-management: hoe houd ik de relatie met mijn leiding gevende goed? Hoe breng je de frictiepunten in kaart? Wat kun je doen om de zaak te versoepelen terwijl jij jezelf daar goed bij blijft voelen?
 • Assertiviteit, voor jezelf opkomen en toch de relatie goed houden, grenzen stellen zonder je schuldig te voelen
 • Empathie/sensitiviteit, snappen wat de effecten van jou gedrag op anderen zijn, gedragsflexibiliteit, gevoel zijn voor de emoties van anderen, relaties kunnen bouwen
  Dit zijn bij lange na niet alle onderwerpen waar jij aan kunt werken. Wil je weten of ik iets voor je zou kunnen betekenen? Neem dan contact op via het Contactformulier.

De werkwijze is als volgt:

 1. Een kosteloze en vrijblijvende intake. Tijdens de intake wordt in beeld gebracht wat je wilt bereiken, wat je daarvoor al in huis hebt, wat belemmerende (omgevings-) factoren zijn en wat je een prettige werkwijze vindt. Voor zakelijke opdrachtgevers schrijf ik een heldere inhoudelijke offerte met kosten specificatie.
 2. Start van het traject. We werken samen aan het bereiken van je doelen met een methode die bij jou past. Het verhoogt de effectiviteit van ons traject zeer als jij tussen onze sessies door met een tussenopdracht aan de slag gaat. Dat kan een oefen- observatie schrijf- of leesopdracht zijn. Bij zakelijke opdrachtgevers vindt er aan het begin en aan het einde van je traject altijd een zgn. driegesprek plaatst. In dit driegesprek stellen we vooral vast wat de criteria voor succes zijn. Met andere woorden: wat ziet en hoort je leidinggevende op de werkvloer dat anders is dan voorheen? Coachees vinden dat vaak bedreigend, maar het is in feite in het voordeel van de coachee, want we bereiken overeenstemming over toetsbare doelen en leggen deze vast. De leiding gevende verplicht zich te ondersteunen en aan de bel te trekken, mocht je ontwikkeling niet de gewenste kant op gaan. Daarmee is hij medeverantwoordelijk. Aan het einde van het traject bespreken we of de van tevoren vastgestelde doelstellingen gehaald zijn.
 3. Het traject zelf. In onze cosy woonkamer setting werk ik met verschillende methoden en instrumenten:
  1. De Golden Personality Type Profiler, dit is, zou je kunnen zeggen, de MBTI 2.0. Hij geeft een tamelijk accurate karakterbeschrijving en wordt gebruikt om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, bij team coaching en in mindere mate bij loopbaanontwikkeling.
  2. NLP: NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en bestaat in essentie uit een aantal psychotherapeutische technieken en uitgangspunten. NLP gebruik ik vooral bij het transformeren van gedragsbepalende opvattingen en overtuigingen. Dit is een methode die van de deelnemer vraagt dat hij zijn ratio op dat moment even minder nadrukkelijk aanwezig laat zijn en zich mee laat voeren op de stroom van gedachten, beelden en gevoelens. Veel mensen kunnen zich in de loop van het traject het werken met deze methode aan. Hij is heel geschikt als jij gemakkelijk bij je gevoel komt, in beelden kunt denken, intuïtief en open staat voor verandering en flexibiliteit. NLP kan je helpen bij het opsporen en veranderen van belemmerende overtuigingen, bij het ontwikkelen van sensitiviteit en empathie of bij het versterken van je professionele identiteit.
  3. LIFO. LIFO staat voor Life Orientations en is een zeer korte vragenlijst waarmee jij inzicht krijgt in de opvattingen en het gedrag dat jij in het werk hanteert. Dat heet een LIFO-profiel en geeft een beeld van sterktes en ontwikkel- of compensatiepunten van jou. Het systeem is simpel en algemeen. Als hij het in de vingers heeft volgt een verbreding: door naar een gesprekspartner te luisteren en deze te observeren leert men diens geprefereerde LIFO stijl in te schatten. Dat heet de QuickScan en helpt het eigen gedrag af te stemmen op deze gesprekspartner. Ik zorg in de coaching voor verdieping en accuratesse, zowel voor wat betreft het zelfbeeld als voor wat betreft de QuickScan. Te verwachten is, dat de LIFO-methode ertoe bij zal dragen dat je gemakkelijker contact kunt leggen met anderen. Deze methode is bijzonder geschikt als je een tool zoekt die je in werksituaties helpt om anderen te ‘lezen’. Je kunt dan vanuit zelfkennis een brug naar anderen slaan om zelf overtuigende en steviger over te komen.
  4. Methoden uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) of Rationeel Emotieve Therapie (RET) die geschikt zijn om in coaching situaties toe te passen. In het kort komt het er op neer dat denken ook gedrag is en dat jij je denken gaat veranderen, en daar help ik je bij. Deze methode is op jouw heden en jouw toekomst gericht. Hij past vooral goed bij jou als je erg rationeel ingesteld bent en goed gestructureerd en consequent aan je doelen kunt werken en graag zelf de controle blijft houden. Het helpt voor een breed scala aan issues zoals depressiviteit, assertiviteit, enz. Daarbij gaat het veranderen van jouw denken hand in hand met dat jij nieuwe gedrag oefent.
  5. Elementen uit de Schema therapie die geschikt zijn om in coaching situaties toe te passen. We maken samen een inventarisatie van jouw belangrijkste valkuilen, zaken die steeds weer terug komen in je leven en waar jij last van hebt. Deze methode past goed bij jou als jij je dingen goed voor kan stellen, gestaag en gestructureerd aan opdrachten kan werken, geduld en zelfreflectie hebt. De methode gaat dieper in op je verleden en de overtuigingen die toen gevormd zijn. Hij is erg geschikt voor het bestrijden gevoelens van waardeloosheid en altijd tekort schieten, van zelfopoffering vermijdingsgedrag, veeleisendheid en perfectionisme.
 4. De afronding van het traject na 6 maanden een follow-up mailtje om te borgen wat jij bereikt hebt.