Sinds de verkiezing van de heer T. tot president van de Verenigde Staten van Amerika zien onze Europese leiders zich voor een uitdaging geplaatst waar veel werkende mensen dag in, dag uit mee te maken hebben. Namelijk de omgang met een persoon met een lastig karakter die ook nog eens macht over je heeft. Als je direct leidinggevende kenmerken heeft die voor jou moeilijk zijn, dan heeft dat direct invloed op je werkplezier. Dat wordt minder, en misschien word je zelfs doodongelukkig in je baan. Uiteindelijk leidt dat dan tot psychische en lichamelijke klachten. Er wordt geschat dat ongeveer 1/3 van uitval door burn-out in feite terug te voeren is op een slechte relatie met de leidinggevende.

Het is ook niet zo gek dat iemand die zo veel macht over je heeft een grote invloed kan hebben op jouw werkgeluk. Maar toch komt het ook van twee kanten; het gaat in feite om de relatie tussen jou en je leidinggevende. En net als de andere leiders van de wereld het karakter van de heer T. niet kunnen veranderen, kan jij het karakter van jouw ‘boss’ niet veranderen. Maar je kunt wel de relatie tussen jou en je boss veranderen. Metaforisch uitgedrukt: je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen.

Dat is waar ‘boss-management’ over gaat. Over boss-management bestaan veel, wat narcistische, misverstanden. Zo wordt wel eens gedacht dat je dan het werk van je baas beter doet, hem of haar aanstuurt, zorgt dat deze niet in zeven sloten tegelijk loopt etc. etc. Daar gaat het allemaal niet om.

Waar het wel om gaat is het managen van de relatie met je leidinggevende. En hoe doe je dat dan precies?

Een goede methode om dat te doen is de LIFO quick scan. Het is een eenvoudige manier om jouw profiel en dat van je boss in kaart te brengen. Je hoeft maar twee vragen te beantwoorden:

  1. gedraagt hij of zij zich introvert of extravert?
  2. is hij of zij qua gedrag masculien of feminien?

E = extravert, energie naar buiten gericht, spraakzaam, aanwezig, sociaal
I = introvert, energie naar binnen gericht, rustig, gereserveerd en terughoudend
M = masculien, gericht op actie, ratio, analyse, structuur en resultaat
F = feminien, gericht op harmonie, loyaliteit, integriteit en relatie

Je leest dan als het ware je leidinggevende. Dat doe je om een brug naar hem of haar te kunnen

slaan. En: een brug gaat van de ene oever naar de andere. En die andere oever, dat ben jij. Dus moet je deze vragen ook voor jezelf beantwoorden, om een indruk van je eigen profiel te krijgen. Daarna kun je de brug slaan door aan te sluiten bij zijn/haar stijl.

Dit is een praktisch handvat voor de werkende mens. Benieuwd naar jouw hoe jij overkomt en kunt aansluiten?